преглед

на търг

7900-7141

Търг 7900-7141 - ДГС Омуртаг

Обект No. 17-3-2024

Дата на публикуване: 25.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб, цр, гбр, лп, трп, брз, кл

Дървесина (м³): Едра: 1523, Средна: 395, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 222

Общо: 2140м³

Начална цена: 241735.00 лв.

Стъпка: 2417 лв.

Гаранция: 12086.00 лв.

Първа дата: 14.02.2024, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

25.01.2024

Документация за провеждане на търг

25.01.2024

Проекто-договор

25.01.2024

Протокол от проведен търг

14.02.2024

Договор

22.02.2024

Допълнителни документи

22.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

25.01.2024

Допълнителен документ

25.01.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.02.2024