преглед

на търг

9751-7140

Търг 9751-7140 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-10-2024

Дата на публикуване: 24.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 146, Средна: 1260, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 173

Общо: 1579м³

Начална цена: 211435.00 лв.

Стъпка: 2114 лв.

Гаранция: 10571.00 лв.

Първа дата: 14.02.2024, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.01.2024

Протокол от проведен търг

16.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.01.2024

Допълнителен документ

24.01.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.02.2024