преглед

на търг

9751-7139

Търг 9751-7139 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-9-2024

Дата на публикуване: 24.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, бк, чдб, здб, бл, цр, лп, кл

Дървесина (м³): Едра: 1241, Средна: 369, Дребна: 49

Дърва (м³): За огрев: 110, ОЗМ: 580

Общо: 2349м³

Начална цена: 302005.00 лв.

Стъпка: 3020 лв.

Гаранция: 15100.00 лв.

Първа дата: 14.02.2024, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.01.2024

Протокол от проведен търг

16.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.01.2024

Допълнителен документ

24.01.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.02.2024