преглед

на търг

9751-7138

Търг 9751-7138 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-8-2024

Дата на публикуване: 24.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, чдб, цр, лп, ак

Дървесина (м³): Едра: 870, Средна: 287, Дребна: 46

Дърва (м³): За огрев: 105, ОЗМ: 763

Общо: 2071м³

Начална цена: 274965.00 лв.

Стъпка: 2750 лв.

Гаранция: 13748.00 лв.

Първа дата: 14.02.2024, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.01.2024

Протокол от проведен търг

16.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.01.2024

Допълнителен документ

24.01.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.02.2024