преглед

на търг

9751-7137

Търг 9751-7137 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-7-2024

Дата на публикуване: 24.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, бк, гбр, лп, кл

Дървесина (м³): Едра: 745, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 430

Общо: 1175м³

Начална цена: 172980.00 лв.

Стъпка: 1730 лв.

Гаранция: 8649.00 лв.

Първа дата: 14.02.2024, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.01.2024

Протокол от проведен търг

16.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.01.2024

Допълнителен документ

24.01.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.02.2024