преглед

на търг

9751-7136

Търг 9751-7136 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-6-2024

Дата на публикуване: 24.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, здб, бл, цр, лп

Дървесина (м³): Едра: 988, Средна: 166, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 320, ОЗМ: 900

Общо: 2374м³

Начална цена: 313330.00 лв.

Стъпка: 3133 лв.

Гаранция: 15666.00 лв.

Първа дата: 14.02.2024, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.01.2024

Протокол от проведен търг

16.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.01.2024

Допълнителен документ

24.01.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.02.2024