преглед

на търг

9870-7130

Търг 9870-7130 - ДГС Върбица

Обект No. 7-4-2024

Дата на публикуване: 23.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, здгл, трп

Дървесина (м³): Едра: 191, Средна: 18, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 209м³

Начална цена: 25940.00 лв.

Стъпка: 259 лв.

Гаранция: 1297.00 лв.

Първа дата: 14.02.2024, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.01.2024

Документация за провеждане на търг

23.01.2024

Проекто-договор

23.01.2024

Протокол от проведен търг

16.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.01.2024

Допълнителен документ

23.01.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.02.2024