преглед

на търг

9870-7129

Търг 9870-7129 - ДГС Върбица

Обект No. 7-3-2024

Дата на публикуване: 23.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк, здб, бл, лп, шс

Дървесина (м³): Едра: 807, Средна: 4, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 811м³

Начална цена: 161760.00 лв.

Стъпка: 1618 лв.

Гаранция: 8088.00 лв.

Първа дата: 14.02.2024, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.01.2024

Документация за провеждане на търг

23.01.2024

Проекто-договор

23.01.2024

Протокол от проведен търг

16.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.01.2024

Допълнителен документ

23.01.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.02.2024