преглед

на търг

9820-7125

Търг 9820-7125 - ДГС Смядово

Обект No. 8-11-2024

Дата на публикуване: 22.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 118, Средна: 6, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 124м³

Начална цена: 14220.00 лв.

Стъпка: 142 лв.

Гаранция: 711.00 лв.

Първа дата: 09.02.2024, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.01.2024

Документация за провеждане на търг

22.01.2024

Проекто-договор

22.01.2024

Протокол от проведен търг

12.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.01.2024

Допълнителен документ

22.01.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.02.2024