преглед

на търг

9820-7117

Търг 9820-7117 - ДГС Смядово

Обект No. 8-3-2024

Дата на публикуване: 22.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, цр, тп, срлп

Дървесина (м³): Едра: 96, Средна: 5, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 101м³

Начална цена: 10065.00 лв.

Стъпка: 101 лв.

Гаранция: 503.00 лв.

Първа дата: 09.02.2024, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.01.2024

Документация за провеждане на търг

22.01.2024

Проекто-договор

22.01.2024

Протокол от проведен търг

12.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.01.2024

Допълнителен документ

22.01.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.02.2024