преглед

на търг

7700-7109

Търг 7700-7109 - ДГС Търговище

Обект No. 16-1-2024

Дата на публикуване: 17.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, чдб, здб, бл, пкл, срлп

Дървесина (м³): Едра: 295, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 295м³

Начална цена: 37827.00 лв.

Стъпка: 378 лв.

Гаранция: 1891.00 лв.

Първа дата: 07.02.2024, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.01.2024

Документация за провеждане на търг

17.01.2024

Проекто-договор

17.01.2024

Протокол от проведен търг

07.02.2024

Договор

15.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.01.2024

Допълнителен документ

17.01.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.02.2024