преглед

на търг

9900-7107

Търг 9900-7107 - ДГС Нови пазар

Обект No. 18-3-2024

Дата на публикуване: 15.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 110, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 110м³

Начална цена: 12475.00 лв.

Стъпка: 125 лв.

Гаранция: 623.00 лв.

Първа дата: 07.02.2024, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.01.2024

Документация за провеждане на търг

15.01.2024

Проекто-договор

15.01.2024

Протокол от проведен търг

07.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.01.2024

Допълнителен документ

15.01.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.02.2024