преглед

на търг

9850-7088

Търг 9850-7088 - ДГС Преслав

Обект No. 6-10-2024

Дата на публикуване: 11.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, цр, гбр, мжд, кгбр, дб, кл

Дървесина (м³): Едра: 174, Средна: 5, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 40, ОЗМ: 0

Общо: 226м³

Начална цена: 27188.00 лв.

Стъпка: 272 лв.

Гаранция: 1359.00 лв.

Първа дата: 02.02.2024, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.01.2024

Документация за провеждане на търг

11.01.2024

Проекто-договор

11.01.2024

Протокол от проведен търг

02.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.01.2024

Допълнителен документ

11.01.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.02.2024