преглед

на търг

9850-7087

Търг 9850-7087 - ДГС Преслав

Обект No. 6-9-2024

Дата на публикуване: 11.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, цр, гбр, яс, лп, яв, мжд, ак, кл

Дървесина (м³): Едра: 122, Средна: 19, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 60, ОЗМ: 0

Общо: 204м³

Начална цена: 24154.00 лв.

Стъпка: 242 лв.

Гаранция: 1207.00 лв.

Първа дата: 02.02.2024, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.01.2024

Документация за провеждане на търг

11.01.2024

Проекто-договор

11.01.2024

Протокол от проведен търг

02.02.2024

Допълнителни документи

09.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.01.2024

Допълнителен документ

11.01.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.02.2024