преглед

на търг

9870-6931

Търг 9870-6931 - ДГС Върбица

Обект No. 7-24-2023

Дата на публикуване: 18.09.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 86, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 86м³

Начална цена: 14705.00 лв.

Стъпка: 147 лв.

Гаранция: 735.00 лв.

Първа дата: 06.10.2023, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.09.2023

Документация за провеждане на търг

18.09.2023

Проекто-договор

18.09.2023

Протокол от проведен търг

06.10.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.09.2023

Допълнителен документ

18.09.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

06.10.2023