преглед

на търг

9450-6923

Търг 9450-6923 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-19-2023

Дата на публикуване: 31.08.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: цр, ор, глд, мх, пляс, пяс

Дървесина (м³): Едра: 31, Средна: 7, Дребна: 22

Дърва (м³): За огрев: 393, ОЗМ: 0

Общо: 453м³

Начална цена: 42195.00 лв.

Стъпка: 421 лв.

Гаранция: 2109.00 лв.

Първа дата: 20.09.2023, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

31.08.2023

Документация за провеждане на търг

31.08.2023

Проекто-договор

31.08.2023

Протокол от проведен търг

21.09.2023

Договор

05.10.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

31.08.2023

Допълнителен документ

31.08.2023

Допълнителен документ

31.08.2023

Допълнителен документ

31.08.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

25.09.2023