Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

9700-2549

Търг 9700-2549 - ДГС Шумен

Обект No. 9-10-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк, здб, гбр, лп, трп

Дървесина (м³): Едра: 73.85, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 40.58

Общо: 114.43м³

Начална цена: 8309.70 лв.

Стъпка: 245 лв.

Гаранция: 415 лв.

Първа дата: 04.08.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване