преглед

на търг

9700-6486

Търг 9700-6486 - ДГС Шумен

Обект No. 9-4-2023

Дата на публикуване: 06.03.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, цр, гбр, лп, кл

Дървесина (м³): Едра: 62, Средна: 31, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 822, ОЗМ: 0

Общо: 916м³

Начална цена: 94144.00 лв.

Стъпка: 941 лв.

Гаранция: 4707 лв.

Първа дата: 29.03.2023, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.03.2023

Документация за провеждане на търг

06.03.2023

Проекто-договор

06.03.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.03.2023

Допълнителен документ

06.03.2023

Допълнителен документ

06.03.2023