преглед

на търг

9700-6485

Търг 9700-6485 - ДГС Шумен

Обект No. 9-3-2023

Дата на публикуване: 06.03.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак, глд

Дървесина (м³): Едра: 50, Средна: 149, Дребна: 39

Дърва (м³): За огрев: 444, ОЗМ: 0

Общо: 682м³

Начална цена: 56810.00 лв.

Стъпка: 568 лв.

Гаранция: 2840.00 лв.

Първа дата: 29.03.2023, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.03.2023

Документация за провеждане на търг

06.03.2023

Проекто-договор

06.03.2023

Протокол от проведен търг

29.03.2023

Договор

20.04.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.03.2023

Допълнителен документ

06.03.2023

Допълнителен документ

06.03.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.03.2023