преглед

на търг

9700-6484

Търг 9700-6484 - ДГС Шумен

Обект No. 9-2-2023

Дата на публикуване: 06.03.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 7, Средна: 145, Дребна: 88

Дърва (м³): За огрев: 344, ОЗМ: 0

Общо: 584м³

Начална цена: 47654.00 лв.

Стъпка: 476 лв.

Гаранция: 2383 лв.

Първа дата: 29.03.2023, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.03.2023

Документация за провеждане на търг

06.03.2023

Проекто-договор

06.03.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.03.2023

Допълнителен документ

06.03.2023

Допълнителен документ

06.03.2023