преглед

на търг

9450-6450

Търг 9450-6450 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-17-2023

Дата на публикуване: 28.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 20, Средна: 72, Дребна: 29

Дърва (м³): За огрев: 213, ОЗМ: 0

Общо: 334м³

Начална цена: 36781.00 лв.

Стъпка: 368 лв.

Гаранция: 1839 лв.

Първа дата: 22.03.2023, 11:00

Приложени документи:

Протокол от проведен търг

23.03.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.02.2023

Допълнителен документ

28.02.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.03.2023