преглед

на търг

9450-6448

Търг 9450-6448 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-15-2023

Дата на публикуване: 28.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, едлп

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 61, Дребна: 46

Дърва (м³): За огрев: 714, ОЗМ: 0

Общо: 821м³

Начална цена: 92440.00 лв.

Стъпка: 924 лв.

Гаранция: 4622.00 лв.

Първа дата: 22.03.2023, 10:00

Приложени документи:

Протокол от проведен търг

23.03.2023

Договор

06.04.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.02.2023

Допълнителен документ

28.02.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.03.2023