преглед

на търг

9450-6447

Търг 9450-6447 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-14-2023

Дата на публикуване: 28.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, цр, лп

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 36, Дребна: 47

Дърва (м³): За огрев: 693, ОЗМ: 0

Общо: 776м³

Начална цена: 96828.00 лв.

Стъпка: 968 лв.

Гаранция: 4841.00 лв.

Първа дата: 22.03.2023, 09:30

Приложени документи:

Протокол от проведен търг

23.03.2023

Договор

06.04.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.02.2023

Допълнителен документ

28.02.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.03.2023