преглед

на търг

9450-6446

Търг 9450-6446 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-13-2023

Дата на публикуване: 28.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, срлп

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 44, Дребна: 49

Дърва (м³): За огрев: 729, ОЗМ: 0

Общо: 822м³

Начална цена: 95376.00 лв.

Стъпка: 954 лв.

Гаранция: 4768 лв.

Първа дата: 22.03.2023, 09:00

Приложени документи:

Протокол от проведен търг

23.03.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.02.2023

Допълнителен документ

28.02.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.03.2023