преглед

на търг

7900-6437

Търг 7900-6437 - ДГС Омуртаг

Обект No. 17-11-2023

Дата на публикуване: 24.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк, здб, бл, цр, гбр, лп, трп, ак

Дървесина (м³): Едра: 518, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 295

Общо: 813м³

Начална цена: 101830.00 лв.

Стъпка: 1018 лв.

Гаранция: 5092.00 лв.

Първа дата: 15.03.2023, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.02.2023

Документация за провеждане на търг

24.02.2023

Проекто-договор

24.02.2023

Протокол от проведен търг

15.03.2023

Договор

23.03.2023

Допълнителни документи

23.03.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.02.2023

Допълнителен документ

24.02.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.03.2023