преглед

на търг

7900-6436

Търг 7900-6436 - ДГС Омуртаг

Обект No. 17-10-2023

Дата на публикуване: 24.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, бк, здб, бл, цр, гбр, лп, трп

Дървесина (м³): Едра: 809, Средна: 100, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 166

Общо: 1075м³

Начална цена: 128055.00 лв.

Стъпка: 1281 лв.

Гаранция: 6403 лв.

Първа дата: 15.03.2023, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.02.2023

Документация за провеждане на търг

24.02.2023

Проекто-договор

24.02.2023

Протокол от проведен търг

15.03.2023

Договор

23.03.2023

Допълнителни документи

23.03.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.02.2023

Допълнителен документ

24.02.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.03.2023