преглед

на търг

7900-6434

Търг 7900-6434 - ДГС Омуртаг

Обект No. 17-8-2023

Дата на публикуване: 24.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, цр, лп

Дървесина (м³): Едра: 258, Средна: 10, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 45

Общо: 313м³

Начална цена: 37535.00 лв.

Стъпка: 375 лв.

Гаранция: 1877.00 лв.

Първа дата: 15.03.2023, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.02.2023

Документация за провеждане на търг

24.02.2023

Проекто-договор

24.02.2023

Протокол от проведен търг

15.03.2023

Договор

23.03.2023

Допълнителни документи

23.03.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.02.2023

Допълнителен документ

24.02.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.03.2023