преглед

на търг

9500-6432

Търг 9500-6432 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-5-2023

Дата на публикуване: 23.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бл, цр, ак, дж

Дървесина (м³): Едра: 5, Средна: 94, Дребна: 61

Дърва (м³): За огрев: 580, ОЗМ: 0

Общо: 740м³

Начална цена: 81440.00 лв.

Стъпка: 814 лв.

Гаранция: 4072.00 лв.

Първа дата: 15.03.2023, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.02.2023

Документация за провеждане на търг

23.02.2023

Проекто-договор

23.02.2023

Протокол от проведен търг

15.03.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.02.2023

Допълнителен документ

23.02.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.03.2023