преглед

на търг

9500-6431

Търг 9500-6431 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-4-2023

Дата на публикуване: 23.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бл, цр, ак

Дървесина (м³): Едра: 3, Средна: 91, Дребна: 52

Дърва (м³): За огрев: 433, ОЗМ: 0

Общо: 579м³

Начална цена: 63660.00 лв.

Стъпка: 637 лв.

Гаранция: 3183.00 лв.

Първа дата: 15.03.2023, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.02.2023

Документация за провеждане на търг

23.02.2023

Проекто-договор

23.02.2023

Протокол от проведен търг

15.03.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.02.2023

Допълнителен документ

23.02.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.03.2023