преглед

на търг

9500-6430

Търг 9500-6430 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-3-2023

Дата на публикуване: 23.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, ак

Дървесина (м³): Едра: 2, Средна: 33, Дребна: 24

Дърва (м³): За огрев: 423, ОЗМ: 0

Общо: 482м³

Начална цена: 57200.00 лв.

Стъпка: 572 лв.

Гаранция: 2860.00 лв.

Първа дата: 15.03.2023, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.02.2023

Документация за провеждане на търг

23.02.2023

Проекто-договор

23.02.2023

Протокол от проведен търг

15.03.2023

Договор

04.04.2023

Анекс

08.01.2024

Анекс

14.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.02.2023

Допълнителен документ

23.02.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.03.2023