преглед

на търг

9500-6428

Търг 9500-6428 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-2-2023

Дата на публикуване: 23.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак, глд, дж, амяс

Дървесина (м³): Едра: 1, Средна: 51, Дребна: 33

Дърва (м³): За огрев: 244, ОЗМ: 0

Общо: 329м³

Начална цена: 35435.00 лв.

Стъпка: 354 лв.

Гаранция: 1771 лв.

Първа дата: 15.03.2023, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.02.2023

Документация за провеждане на търг

23.02.2023

Проекто-договор

23.02.2023

Протокол от проведен търг

15.03.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.02.2023

Допълнителен документ

23.02.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.03.2023