преглед

на търг

9170-6415

Търг 9170-6415 - ДГС Суворово

Обект No. 12-5-2023

Дата на публикуване: 21.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, цр, лп, ак

Дървесина (м³): Едра: 11, Средна: 43, Дребна: 68

Дърва (м³): За огрев: 355, ОЗМ: 0

Общо: 477м³

Начална цена: 32254.00 лв.

Стъпка: 323 лв.

Гаранция: 1613.00 лв.

Първа дата: 15.03.2023, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.02.2023

Документация за провеждане на търг

21.02.2023

Проекто-договор

21.02.2023

Протокол от проведен търг

15.03.2023

Договор

31.03.2023

Анекс

07.02.2024

Анекс

09.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.02.2023

Допълнителен документ

21.02.2023

Допълнителен документ

21.02.2023

Допълнителен документ

21.02.2023

Допълнителен документ

21.02.2023

Допълнителен документ

21.02.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.03.2023