преглед

на търг

9300-6397

Търг 9300-6397 - ДГС Добрич

Обект No. 14-13-2023

Дата на публикуване: 17.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, ак, срлп

Дървесина (м³): Едра: 24, Средна: 186, Дребна: 52

Дърва (м³): За огрев: 713, ОЗМ: 0

Общо: 975м³

Начална цена: 110220.00 лв.

Стъпка: 1102 лв.

Гаранция: 5511.00 лв.

Първа дата: 09.03.2023, 15:30

Приложени документи:

Протокол от проведен търг

09.03.2023

Договор

19.04.2023

Допълнителни документи

19.04.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.02.2023

Допълнителен документ

17.02.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.03.2023