преглед

на търг

9300-6396

Търг 9300-6396 - ДГС Добрич

Обект No. 14-12-2023

Дата на публикуване: 17.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак, срлп, пляс

Дървесина (м³): Едра: 38, Средна: 165, Дребна: 56

Дърва (м³): За огрев: 767, ОЗМ: 0

Общо: 1026м³

Начална цена: 109980.00 лв.

Стъпка: 1100 лв.

Гаранция: 5499.00 лв.

Първа дата: 09.03.2023, 15:00

Приложени документи:

Протокол от проведен търг

10.03.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.02.2023

Допълнителен документ

17.02.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.03.2023