преглед

на търг

9300-6395

Търг 9300-6395 - ДГС Добрич

Обект No. 14-11-2023

Дата на публикуване: 17.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, ак, срлп, мх

Дървесина (м³): Едра: 42, Средна: 153, Дребна: 22

Дърва (м³): За огрев: 518, ОЗМ: 0

Общо: 735м³

Начална цена: 84770.00 лв.

Стъпка: 848 лв.

Гаранция: 4238 лв.

Първа дата: 09.03.2023, 14:30

Приложени документи:

Протокол от проведен търг

09.03.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.02.2023

Допълнителен документ

17.02.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.03.2023