преглед

на търг

9300-6394

Търг 9300-6394 - ДГС Добрич

Обект No. 14-10-2023

Дата на публикуване: 17.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, ак

Дървесина (м³): Едра: 11, Средна: 105, Дребна: 38

Дърва (м³): За огрев: 468, ОЗМ: 0

Общо: 622м³

Начална цена: 67760.00 лв.

Стъпка: 678 лв.

Гаранция: 3388.00 лв.

Първа дата: 09.03.2023, 14:00

Приложени документи:

Протокол от проведен търг

09.03.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.02.2023

Допълнителен документ

17.02.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.03.2023