преглед

на търг

9300-6393

Търг 9300-6393 - ДГС Добрич

Обект No. 14-9-2023

Дата на публикуване: 17.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, ак

Дървесина (м³): Едра: 15, Средна: 120, Дребна: 41

Дърва (м³): За огрев: 535, ОЗМ: 0

Общо: 711м³

Начална цена: 76960.00 лв.

Стъпка: 770 лв.

Гаранция: 3848.00 лв.

Първа дата: 09.03.2023, 13:30

Приложени документи:

Протокол от проведен търг

09.03.2023

Договор

19.04.2023

Допълнителни документи

19.04.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.02.2023

Допълнителен документ

17.02.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.03.2023