преглед

на търг

9300-6392

Търг 9300-6392 - ДГС Добрич

Обект No. 14-8-2023

Дата на публикуване: 17.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, ак

Дървесина (м³): Едра: 14, Средна: 100, Дребна: 37

Дърва (м³): За огрев: 495, ОЗМ: 0

Общо: 646м³

Начална цена: 69860.00 лв.

Стъпка: 699 лв.

Гаранция: 3493.00 лв.

Първа дата: 09.03.2023, 13:00

Приложени документи:

Протокол от проведен търг

09.03.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.02.2023

Допълнителен документ

17.02.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.03.2023