преглед

на търг

9300-6391

Търг 9300-6391 - ДГС Добрич

Обект No. 14-7-2023

Дата на публикуване: 17.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, ак

Дървесина (м³): Едра: 8, Средна: 60, Дребна: 22

Дърва (м³): За огрев: 305, ОЗМ: 0

Общо: 395м³

Начална цена: 43230.00 лв.

Стъпка: 432 лв.

Гаранция: 2161.00 лв.

Първа дата: 09.03.2023, 12:00

Приложени документи:

Протокол от проведен търг

09.03.2023

Договор

19.04.2023

Допълнителни документи

19.04.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.02.2023

Допълнителен документ

17.02.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.03.2023