преглед

на търг

9300-6390

Търг 9300-6390 - ДГС Добрич

Обект No. 14-6-2023

Дата на публикуване: 17.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, ак, глд

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 105, Дребна: 27

Дърва (м³): За огрев: 7, ОЗМ: 390

Общо: 529м³

Начална цена: 57620.00 лв.

Стъпка: 576 лв.

Гаранция: 2881.00 лв.

Първа дата: 09.03.2023, 11:30

Приложени документи:

Протокол от проведен търг

09.03.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.02.2023

Допълнителен документ

17.02.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.03.2023