преглед

на търг

9870-2478

Търг 9870-2478 - ДГС Върбица

Обект No. 7-11-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 227.36, Средна: 4.39, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 231.75м³

Начална цена: 20668.93 лв.

Стъпка: 620 лв.

Гаранция: 1033 лв.

Първа дата: 28.06.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване