преглед

на търг

9820-2451

Търг 9820-2451 - ДГС Смядово

Обект No. 8-1-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 284, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 284м³

Начална цена: 21770.00 лв.

Стъпка: 650 лв.

Гаранция: 1089 лв.

Първа дата: 06.06.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване