преглед

на търг

9170-5808

Търг 9170-5808 - ДГС Суворово

Обект No. 12-1-2023

Дата на публикуване: 23.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, чдб, лп, мжд, ак

Дървесина (м³): Едра: 5, Средна: 37, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 397, ОЗМ: 0

Общо: 448м³

Начална цена: 30776.00 лв.

Стъпка: 308 лв.

Гаранция: 1539 лв.

Първа дата: 14.12.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2022

Документация за провеждане на търг

23.11.2022

Проекто-договор

23.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2022

Допълнителен документ

23.11.2022

Допълнителен документ

23.11.2022