преглед

на търг

9110-5757

Търг 9110-5757 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-28-2023

Дата на публикуване: 21.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, цр, яс, лп, мжд, дб, чор

Дървесина (м³): Едра: 38, Средна: 43, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 699, ОЗМ: 2

Общо: 786м³

Начална цена: 82107.00 лв.

Стъпка: 822 лв.

Гаранция: 4105.00 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2022

Документация за провеждане на търг

21.11.2022

Проекто-договор

21.11.2022

Протокол от проведен търг

08.12.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2022

Допълнителен документ

21.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.12.2022