преглед

на търг

9110-5749

Търг 9110-5749 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-24-2023

Дата на публикуване: 21.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, лп, мжд

Дървесина (м³): Едра: 90, Средна: 26, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 950, ОЗМ: 1

Общо: 1072м³

Начална цена: 109039.00 лв.

Стъпка: 1091 лв.

Гаранция: 5451.00 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2022

Документация за провеждане на търг

21.11.2022

Проекто-договор

21.11.2022

Протокол от проведен търг

08.12.2022

Договор

05.01.2023

Анекс

21.04.2023

Анекс

07.02.2024

Допълнителни документи

05.01.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2022

Допълнителен документ

21.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.12.2022