преглед

на търг

9110-5748

Търг 9110-5748 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-23-2023

Дата на публикуване: 21.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, яс, лп, дб, кл

Дървесина (м³): Едра: 212, Средна: 18, Дребна: 31

Дърва (м³): За огрев: 1304, ОЗМ: 34

Общо: 1599м³

Начална цена: 180109.00 лв.

Стъпка: 1802 лв.

Гаранция: 9005 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2022

Документация за провеждане на търг

21.11.2022

Проекто-договор

21.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2022

Допълнителен документ

21.11.2022