преглед

на търг

9110-5744

Търг 9110-5744 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-19-2023

Дата на публикуване: 21.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, цр, яс, лп, тп, мжд, дб, кл

Дървесина (м³): Едра: 1082, Средна: 108, Дребна: 58

Дърва (м³): За огрев: 2719, ОЗМ: 150

Общо: 4117м³

Начална цена: 537880.00 лв.

Стъпка: 5379 лв.

Гаранция: 26894.00 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2022

Документация за провеждане на търг

21.11.2022

Проекто-договор

21.11.2022

Протокол от проведен търг

08.12.2022

Договор

05.01.2023

Анекс

21.04.2023

Анекс

07.02.2024

Допълнителни документи

05.01.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2022

Допълнителен документ

21.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.12.2022