преглед

на търг

9110-5742

Търг 9110-5742 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-17-2023

Дата на публикуване: 21.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, цр, яс, лп, тп, мжд, дб, кл

Дървесина (м³): Едра: 935, Средна: 332, Дребна: 79

Дърва (м³): За огрев: 4081, ОЗМ: 107

Общо: 5534м³

Начална цена: 694904.00 лв.

Стъпка: 6950 лв.

Гаранция: 34745.00 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2022

Документация за провеждане на търг

21.11.2022

Проекто-договор

21.11.2022

Протокол от проведен търг

08.12.2022

Договор

05.01.2023

Анекс

21.04.2023

Допълнителни документи

05.01.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2022

Допълнителен документ

21.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.12.2022