преглед

на търг

9700-2406

Търг 9700-2406 - ДГС Шумен

Обект No. 9-7-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 47.37, Средна: 20.15, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 48.1

Общо: 115.62м³

Начална цена: 7950.00 лв.

Стъпка: 238 лв.

Гаранция: 398 лв.

Първа дата: 12.05.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване