преглед

на търг

9500-5715

Търг 9500-5715 - ДЛС Балчик

Обект No. 4-1-2023

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак, пбрс, глд, пляс

Дървесина (м³): Едра: 16, Средна: 111, Дребна: 34

Дърва (м³): За огрев: 1990, ОЗМ: 0

Общо: 2151м³

Начална цена: 170857.00 лв.

Стъпка: 1709 лв.

Гаранция: 8543.00 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Протокол от проведен търг

08.12.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022

Допълнителен документ

18.11.2022

Допълнителен документ

18.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.12.2022